Corona maatregelen

COVID-19
Het beleid dat ik volg is dat ik alleen mensen in de salon toelaat waarvan ik met vrij grote zekerheid weet dat ze gezond zijn. Mocht er de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoek ik u om uw afspraak kosteloos te annuleren.


* Heeft u nu COVID-19 of Corona gerelateerde klachten?
* Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met COVID-19 of Corona gerelateerde klachten?
* Bent u genezen van COVID-19 korter dan 2 weken geleden?
* Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38°C)?
* Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?


Nog wat extra aanwijzingen:


* Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor uw afspraak bij mij binnen.
* Kom alleen naar uw afspraak.

Zelf zal ik persoonlijke bescherming dragen (mondkap, handschoenen, bril).

ENGLISH

COVID-19.
The policy which I follow is that I will only receive people in the salon that are in good health.
Should something change in your health before the appoinment and you answer one of the following questions with ‘yes’, I ask you to cancel your appointment free of charge.

* Do you currently have COVID-19 or Corona related symptoms?
* Do you have roommates / family members with COVID-19 or Corona related symptoms?
* Have you been cured of COVID-19 less than 2 weeks ago?
* Do you have one or more of the following symptoms: a cold, sneezing, coughing, sore throat, shortness of breath, fever (over 38°C)?
* Do you have roommates / family members with these symptoms?

Some considerations:
* Do not come too early, preferably just before the appointment time.
* Come alone.

I will be wearing Personal Protection Equipment (face mask, gloves, glasses).